Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt udzielany jest na okres 2 lat. Spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia go o dokonaną spłatę.

Kredyt Rewolwingowy

Co zyskujesz?

finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy

lepsza sytuacja finansowa - Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy

oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku

- 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
- największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce - 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju bogata

bogata oferta dla firm

proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także:

- rachunek bieżący, pomocniczy
- międzynarodowe karty płatnicze
- wysokiej jakości usługi rozliczeniowe
- przekazy płatnicze zagraniczne w PLN zł przy współpracy z Bankiem BPS SA
- bankowość elektroniczną
- atrakcyjne lokaty
- szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą
- gwarancje i poręczenia
- usługi dodatkowe

Szczegóły oferty:

Na finansowanie bieżących potrzeb

Weź kredyt obrotowy odnawialny, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy. Kredyt udzielany jest na okres 2 lat. Spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia go o dokonaną spłatę.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, utworzone zgodnie z przepisami prawa, które wykonują działalność gospodarczą

 • jednostki samorządu terytorialnego

Kredyt rewolwingowy – to kredyt odnawialny, przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, którzy zgłaszają stałe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Dlaczego warto?

 • finansowanie bieżące – dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

 • efektywne zarządzanie – wspomaga zarządzanie finansami firmy

 • lepsza sytuacja finansowa – Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.

 • oszczędność – dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku 
  – 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon – możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
  – największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce – 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju bogata

 • bogata oferta dla firm – proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: 
  – rachunek bieżący, pomocniczy 
  – międzynarodowe karty płatnicze 
  – wysokiej jakości usługi rozliczeniowe 
  – przekazy płatnicze zagraniczne w PLN zł przy współpracy z Bankiem BPS SA
  – bankowość elektroniczną 
  – atrakcyjne lokaty 
  – szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą 
  – gwarancje i poręczenia 
  – usługi dodatkowe

Jak otrzymać kredyt?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny (wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowę Spółki, koncesje itp.)

 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego – REGON

 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP

 • statystyczne sprawozdanie finansowe (bilans) za ubiegłe lata (rok) oraz bieżące sprawozdania sporządzane wg wymogów GUS

 • opinię bankową o kredytobiorcy z banku prowadzącego rachunek

 • zaświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych.