Szukaj
Close this search box.

KREDYTY DLA FIRM

Szanowni Państwo, oferujemy Wam gamę kredytów dla biznesu. Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Kołaczycach pozwoli dobrać precyzyjny rodzaj finansowania działalności gospodarczej.

Kredyt dla Twojej firmy!

INFORMACJA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA BMR

Bank Spółdzielczy w Kołaczych informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia*) opracował plan określający działania, które podjąłby na wypadek wystąpienia istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów oprocentowanych w oparciu o stawkę WIBOR dla Klientów Indywidualnych jak i Instytucjonalnych zawartych przed 1 lipca 2022r. W wykonaniu wskazanego wyżej przepisu Rozporządzenia, Bank Spółdzielczy w Kołaczycach zobowiązany jest uwzględnić opracowany plan działania w stosunkach umownych z klientami.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zawarcia bezpłatnego aneksu do umowy ustalającego zasady postępowania na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zawarcia aneksu do umowy kredytu zapraszamy Państwa do naszych placówek. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmian proponowanych do wprowadzenia aneksem do umowy kredytu.

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Potrzebujesz pomocy? Fachowego doradztwa? Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.