Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Kredyt dla jednostek Samorządu Terytorialnego

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb oraz realizowanych przedsięwzięć jednostek Samorządu Terytorialnego.

Kredyt dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Co zyskujesz?

cel kredytu - finansowanie potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych JST, spłata kredytów lub zobowiązań

charakter kredytu - w zależności od potrzeb kredyt może mieć charakter:

- krótkoterminowy
- średnioterminowy
- długoterminowy

dogodne warunki

- oprocentowanie stałe/zmienne
- zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
- możliwość karencji w spłacie kapitału
- środki do dyspozycji kredytobiorcy - gotówkowo lub bezgotówkowo
- wypłata kredytu - jednorazowo lub w transzach
- spłata kredytu - raty równe lub malejące

Szczegóły oferty:

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • jednostki Samorządu Terytorialnego

Przeznaczenie kredytu

 • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki Samorządu Terytorialnego,

 • finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki Samorządu Terytorialnego,

 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dlaczego warto?

 • finansowanie bieżących potrzeb i inwestycji – kredyt umożliwia finansowanie potrzeb bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych

 • przesunięcie spłaty – możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału

 • efektywne zarządzanie – wspomaga zarządzanie finansami JST

 • lepsza sytuacja finansowa – dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową JST

 • oszczędność – dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie trzeba tracić czasu na zbędne formalności,

 • szybki, uniwersalny dostęp do rachunku 
  – 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon – można przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby JST
  – największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce – 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju

Bogata oferta dla JST

Proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla JST obejmuje także:

 • rachunek bieżący, pomocniczy

 • atrakcyjne lokaty

 • wysokiej jakości usługi rozliczeniowe

 • bankowość elektroniczną

 • gwarancje i poręczenia

 • i wiele innych kredytów

Jak otrzymać kredyt?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymacie tam Państwo szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, pomożemy wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami:

 • statut

 • REGON

 • dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST

 • (nie dotyczy gmin) uchwała Zarządu JST – w sprawie wskazania członków tego organu – uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych

 • uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego

 • uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST wroku budżetowym, o ile ten zapis nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub w uchwale budżetowej

 • opinia RIO o możliwości spłat kredytu – na żądanie Banku

 • uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok

 • roczne sprawozdanie z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oracza ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów: 
  – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
  – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

 • opinie RIO o wykonanie budżetów za dwa ostatnie lata

 • inne dokumenty niezbędne do analizy kredytowej