Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Rachunek bieżący

To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy.

RACHUNEK BIEŻĄCY

Dlaczego warto?

ułatwia terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty

umożliwia łatwy dostępu do bankowości elektronicznej

umożliwia szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA Business Debetowa

gromadzenie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych związanych z prowadzoną działalnością

korzystanie z dodatkowych środków finansowych, takich jak np. kredyt obrotowy w rachunku

Umożliwia łatwy dostęp do innych produktów:

- kredytu obrotowego na rachunku bieżącym,
- atrakcyjnych kredytów na działalność gospodarczą,

W celu efektywnego zarządzania swoimi środkami na rachunku proponujemy korzystanie z naszego doradztwa i usług dodatkowych takich jak:

  • EBO/EBO-mobilne –  dostęp do rachunku przez Internet w ramach bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej,

  • międzynarodowe karty płatnicze: VISA BUSINESS DEBETOWA.

Rachunek bieżący umożliwia łatwy dostęp do innych produktów:

  • kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

  • atrakcyjnych kredytów na działalność gospodarczą

  • korzystnych lokat terminowych

  • kart kredytowych.

Jak założyć rachunek?

Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Sam sprawdź jakie to proste – przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Kołaczycach i spytaj!

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja

  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

  • dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa – w przypadku nie prowadzących działalności gospodarczej organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, funduszy celowych, fundacji, związków zawodowych

  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.