Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Lokata Standard dla firm

Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

Lokata oszczędnościowa Standard w złotych

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard o stałym oprocentowaniu:

lokaty o stałej stopie

na okres: 1,3,6 miesiecy

Minimalna kwota wkładu:

lokaty na 1,3,6 miesieczny – 10 000 zł,

Dlaczego warto?

Z posiadania lokat Standard wynikają następujące korzyści:

 • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,

 • pewność zysku

 • szeroka dostępność

 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,

 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu,

 • niska minimalna kwota wkładu,

 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa.

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania  obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

 • W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

 • Wypłata części lub całości kapitału zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. dokonaniem korekty odsetek.

Waluta lokaty:

PLN

Oprocentowanie:

Lokaty Standard oprocentowane są według stałej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym.

Opłaty i prowizje:

Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z obsługą lokat Standard.

Aby otworzyć lokatę?

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość

 • podpisać umowę

 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.