Szukaj
Close this search box.

BEZPIECZENSTWO

ZASTRZEGANIE KART

Utrata Karty:

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżeni. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie, poprzez Infolinię Banku BPS (tel.: +48 86 215 50 50),
  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
  • telefonicznie w Banku Spółdzielczym (tel.: +48 81 517 50 46),
  • osobiście w placówce Banku,
  • za pośrednictwem portalu kartowego: kartosfera.pl,
  •  

Pamiętaj, że

  • Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

  • Telefoniczne zgłoszenie utraty karty użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

  • W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA.