Szukaj
Close this search box.

Rys historyczny

Rys historyczny

Działalność rozpoczęliśmy 15 października 1961 r. jako Kasa Spółdzielcza, kiedy to grupa 63 członków (założycieli) założyła „Kasę Spółdzielczą w Kołaczycach”, która swoim działaniem objęła mieszkańców ówczesnych gromad Bieździadka i Kołaczyce.

W wyniku przyjętych 22 marca 1964 r. uchwał teren działania Kasy powiększa się o gromadę Brzyska,  a w roku 1966 o gromadę Błażkowa. Bezpośrednią obsługę mieszkańców tych gromad prowadzi przejęty od Banku Spółdzielczego w Jaśle,  Punkt Kasowy w Brzyskach.
Problemy lokalowe nowo działającej Kasy Spółdzielczej w Kołaczycach zakończyły się dopiero w roku 1968 z chwilą zakupu budynku mieszczącego się przy ul. Rynek 2 w Kołaczycach i jego modernizacji.


W okresie od 1961 r. do 1975 r. Kasa Spółdzielcza w Kołaczycach była członkiem Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych, który to Związek w stosunku do Kas pełnił funkcje kontrolno – nadzorcze przy pełnym zachowaniu  i przestrzeganiu zasad samodzielności i samorządności Spółdzielni.


Zgodnie z  przyjętą  uchwałą na Zebraniu Przedstawicieli  w dniu 17 czerwca 1973 r. „Kasa Spółdzielcza”  zostaje  przekształcona  na  „Bank Spółdzielczy w Kołaczycach”.  W latach 1975-1989 działalność Banku sterowana była przez Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centralnego banku nadzorczego. Po 1989 r. Bank osiągnął całkowitą samodzielność finansową,  umocniła się również rola samorządu bankowego.


W 1994 r. Bank stał się akcjonariuszem Banku Regionalnego S.A. w Rzeszowie,  a od 2002 r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,  gdzie zrzeszony jest do dzisiaj. Terenem działania Banku jest przede wszystkim gmina Kołaczyce oraz gmina Brzyska, a od 2007 r. województwo podkarpackie oraz przyległe do województwa podkarpackiego powiaty: gorlicki i tarnowski. Bank Spółdzielczy w Kołaczycach przez wszystkie lata swej działalności osiągał pozytywne wyniki finansowe i zwiększał majątek banku. W 2007 r. Bank przekroczył wymagany III próg kapitałowy tzn. osiągnął próg 1 mln euro.

Placówki

Działając zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Banku unowocześniono i zmodernizowano placówki bankowe: w 2003 r. – Centralę, w 2009 r. – Filię w Brzyskach, kładąc nacisk na profesjonalną obsługę Klienta, jakość produktów bankowych, nowoczesność i dostępność.