Szukaj
Close this search box.

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Bezpieczeństwo Bankowości

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora oraz hasła do systemu sprawdź:

 • Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https://ebo.bskolaczyce.pl/;
 • Czy po zatwierdzeniu wpisanego adresu pojawi się po lewej stronie (zielone litery) symbol zamkniętej kłódki (świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem);
 • Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla witryny ebo.bskolaczyce.pl, której właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Kołaczycach, zweryfikowany przez GeoTrust Inc. i jest on ważny;

Pamiętaj, że

 • Podkreślamy, że Bank nigdy nie wysyła do swoich klientów e-maili ani wiadomości sms z prośbą o podanie jakichkolwiek poufnych informacji, ani też zawierających linków do stron logowania do systemu transakcyjnego lub zachęcających do pobrania aplikacji czy certyfikatów bezpieczeństwa.
 • Podczas logowania wpisuje się wyłącznie
  1. sposób 1: IDENTYFIKATOR użytkownika oraz HASŁO (hasło składa się z dwóch faz 1 – ustalone przez siebie hasło oraz 2. – kod przesłany SMS-em – system nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego przesłanego za pomocą SMS);
  2. sposób 2: za pomocą Elektronicznej Bankowości Mobilnej – EBO Mobile PRO
 • Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać tylko hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to jako próbę oszustwa.
 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł (Bank nigdy nie prosi o podanie hasła logowania). Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu (system proponuje co 30 dni zmianę hasła).
 • Hasło powinno być trudne do rozszyfrowania, składać się z kombinacji od 8 do 30 znaków i zawierać WIELKIE litery, małe litery i cyfry (hasło nie powinno być wyrazem). Dostęp do hasła powinna mieć wyłącznie osoba, której dane hasło dotyczy.
 • Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów. W żadnym wypadku nie korzystaj z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, itd.).
 • Systematycznie używaj oprogramowania antywirusowego i stale dbaj o jego aktualizacje.
 • Instaluj nowo pojawiające się poprawki (łaty, patche) systemowe i programowe związane z bezpieczeństwem w sieci, pamiętając o tym, żeby pobierać je z wiarygodnych źródeł (producentów oprogramowania).
 • Używaj osobistego firewalla (Firewall – system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o Użytkowniku i zasobach jego komputera).
 • Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików i programów nieznanego pochodzenia.
 • Po zakończeniu czynności w systemie EBO pamiętaj, aby się zawsze wylogować.
 • Jeżeli wygląd strony logowania do systemu EBO wzbudzi Twój niepokój, ZANIM ZALOGUJESZ SIĘ, zadzwoń najpierw do Banku: 13 441 05 19.
 • Możliwość blokowania dostępu do bankowości internetowej IVR.