Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Co zyskujesz?

na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością Firmy

korzystny okres kredytowania - kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 12 miesięcy, wyjątkowo przyznawany jako kredyt średnioterminowy - z okresem kredytowania do 3 lat

poprawa płynności finansowej firmy - umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań i finansowanie majątku obrotowego - zawsze możesz skorzystać ze środków kredytowych

dogodne warunki

- spłata kredytu następuje z rachunku bieżącego kredytobiorcy
- środki z kredytu możesz otrzymać jednorazowo lub w transzach
- spłata kredytu - jednorazowo lub w ratach
- oprocentowanie zmienne
- zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem

Szczegóły oferty:

Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić jej bieżące działanie.

Dla kogo?

Bank udziela kredytów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz innym podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, utworzonym zgodnie z przepisami prawa, a także osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne. Kredyt obrotowy udzielany jest w rachunku kredytowym, na sfinansowanie doraźnych potrzeb spowodowanych specyfiką działalności firmy.

Dlaczego warto?

 • finansowanie bieżące – dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

 • efektywne zarządzanie – wspomaga zarządzanie finansami firmy

 • lepsza sytuacja finansowa – Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.

 • oszczędność – dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku: 
  – 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon – możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
  – największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce – 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju

 • bogata oferta dla firm – proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: 
  – rachunek bieżący, pomocniczy 
  – międzynarodowe karty płatnicze 
  – wysokiej jakości usługi rozliczeniowe 
  – przekazy płatnicze zagraniczne w PLN zł przy współpracy z Bankiem BPS SA
  – bankowość elektroniczną 
  – szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą 
  – gwarancje i poręczenia 
  – usługi dodatkowe

Jak otrzymać kredyt?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • Dokumenty firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, umowa spółki (jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką)

 • Dokumenty osób reprezentujących przedsiębiorstwo

 • Dokumenty finansowe firmy

 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami z ZUS oraz o nie zaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego

Wymagane dokumenty, zaświadczenia:

 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny (wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowę Spółki, koncesje itp.)

 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego – REGON

 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP

 • statystyczne sprawozdanie finansowe (bilans) za ubiegłe lata (rok) oraz bieżące sprawozdania sporządzane wg wymogów GUS, sprawozdania dla MF

 • deklaracja podatkowa potwierdzona przez właściwy Urząd Skarbowy i kwartalne zaświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych

 • sprawozdania o nadwyżce/ deficycie zobowiązaniach wg tytułów dłużnych, budżet na dany rok