Szukaj
Close this search box.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Wnioski online

w bankowości internetowej EBO

Wnioski online - programy rządowe

Złóż wniosek w programie Rodzina 800+, Dobry Start 300+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy bezpośrednio z Twojej bankowości internetowej EBO eBank Online.

Program „Rodzina 800+ to świadczenie wychowawcze skierowane rodzin z dziećmi, zgodnie z którym z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie roku życia.

Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku – Złóż elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jak złożyć wniosek?

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO, w menu Usługi – Wnioski.

  • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
  • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Zakłądem Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

 „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

– maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
– maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
– maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
– nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
– formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Rola Banku Spółdzielczego w Kołaczycach kończy się na etapie wysłania, dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.