Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Gwarancje i Poręczenia Bankowe

Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach oferujemy gwarancje i poręczenia bankowe, które nie tylko zabezpieczą spłatę Państwa zobowiązań, ale i pozytywnie wpłyną na wizerunek Firmy.

Gwarancje i Poręczenia Bankowe

Co zyskujesz?

zwiększenie wiarygodności- zabezpieczenie spłaty części lub całości zobowiązań na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek Firmy, Bank jako instytucja zaufania publicznego jest gwarantem sprawnej realizacji transakcji

realizacja transakcji - dzięki gwarancji / poręczeniu nie musisz angażować środków własnych Firmy

indywidualne i elastyczne warunki - rodzaj stosowanych zabezpieczeń ustalany jest indywidualnie, a wysokość udzielonej gwarancji / poręczenia zależy od warunków transakcji pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji

stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku

- 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - bez konieczności opuszczania siedziby Firmy
- największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce - 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju

bogata oferta dla firm - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także:

- rachunek bieżący, pomocniczy
- międzynarodowe karty płatnicze
- wysokiej jakości usługi rozliczeniowe
- bankowość elektroniczną
- atrakcyjne lokaty
- szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą
- gwarancje i poręczenia
- pośrednictwo ubezpieczeniowe

Szczegóły oferty:

Dla kogo?

Gwarancje i poręczenia bankowe przeznaczone są dla osób posiadających rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach.

Rodzaje udzielanych gwarancji i poręczeń:

 • Gwarancja zapłaty – stanowi formę zabezpieczenia dokonania płatności za zakupione towary lub usługi, w przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę. Jej wartość zależy od wartości dostaw w ustalonym okresie (1-3 miesiące z rocznego kontraktu), a  jej ważność upływa wraz zakończeniem realizacji kontraktu.

 • Gwarancja zwrotu zaliczki – jest realizowana wówczas, gdy Zleceniodawca gwarancji nie wykona świadczenia, do czego był zobowiązany na mocy zawartej umowy. Jest ona wystawiana na pełną kwotę zaliczki i wygasa wraz z  zakończeniem realizacji kontraktu.

 • Gwarancja przetargowa (wadialna) – może być składana jako wadium przez przystępującego do przetargu. Zostaje ona uruchomiona w sytuacji, kiedy Zleceniodawca – oferent, po wygraniu przetargu, odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu

 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu – stanowi formę zabezpieczenia dla beneficjenta gwarancji, w przypadku gdy Zleceniodawca nie wywiąże się, bądź wywiąże się w sposób nieprawidłowy z zobowiązań kontraktowych, względnie odmówi zapłacenia kar umownych

 • Gwarancja rękojmi – stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji technicznej lub rękojmi

 • Gwarancja spłaty kredytu: jej celem jest zabezpieczenie spłaty kredytu lub innej formy finansowania

Rodzaje poręczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego

 • poręczenie wekslowe – Awal – szczególny typ gwarancji, polegający na podjęciu przez poręczyciela zobowiązania do zapłaty za wystawcę weksla (w przypadku weksla własnego) lub akceptanta weksla (w przypadku weksla trasowanego). Awal z reguły umieszczany jest na samym wekslu zgodnie z przepisami prawa wekslowego

Atuty gwarancji / poręczeń:

 • różne rodzaje gwarancji – by jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Klienta, Bank Spółdzielczy w Kołaczycach posiada bogaty wybór produktów gwarancyjnych / poręczeń

 • indywidualne warunki – warunki udzielenia gwarancji / poręczenia oraz rodzaj stosowanych zabezpieczeń w każdym przypadku są ustalane indywidualnie

Jak uzyskać gwarancję/poręczenie?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Bank udziela gwarancji/poręczeń po przedstawieniu przez Klienta następujących dokumentów:

 • zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia przez Bank istniejącej lub przyszłej wierzytelności,

 • dokumenty formalno-prawne w  zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej

 • dokumenty finansowe do oceny zdolności firmy do spłaty zobowiązań

 • dokumenty dotyczące ustanawianych zabezpieczeń