Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Kredyt Obrotowy w Rachunku Bieżącym

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Co zyskujesz?

na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością Firmy

finansowanie należności i zobowiązań - umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie należności krótkoterminowych

finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów

niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu

odnowienie kredytu - w całym okresie kredytowania korzystasz dowolnie z kredytu do ustalonej wysokości limitu

dogodne warunki

- okres spłaty - do 12 miesięcy
- wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej
- szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych
- spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych
- każda spłata powoduje odnowienie kredytu
- kredyt odnawialny w formie uprawnienia do przejściowego zadłużania się w rachunku bieżącym - powstawania debetu
- oprocentowanie zmienne

Szczegóły oferty:

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia płynność finansową firmy.

Dla kogo?

Bank udziela kredytów osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, utworzonym zgodnie z przepisami prawa – prowadzących działalność gospodarczą, a także osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne, które posiadają w Banku rachunek bieżący nie krócej niż 3 miesiące.

Kredyt w rachunku bieżącym firmy umożliwia finansowanie bieżących zobowiązań i należności. Poprawia znacząco płynność finansową firmy.

Dlaczego warto?

 • więcej możliwości – w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości firmy

 • finansowanie bieżące – dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

 • efektywne zarządzanie – wspomaga zarządzanie finansami firmy

 • lepsza sytuacja finansowa – Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.

 • oszczędność – dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku 
  – 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon – możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
  – największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce – 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju

 • oferta dla firm – proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: 
  – rachunek bieżący, pomocniczy 
  – międzynarodowe karty płatnicze 
  – wysokiej jakości usługi rozliczeniowe 
  – przekazy płatnicze zagraniczne w PLN zł przy współpracy z Bankiem BPS SA
  – bankowość elektroniczną 
  – szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą 
  – gwarancje i poręczenia 
  – usługi dodatkowe

Jak otrzymać kredyt?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:
 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki/statut,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz koncesje, zezwolenia, itp., o ile nie znajdują się w posiadaniu Banku w związku ze świadczeniem innych usług na rzecz Klienta i zachowują swoją ważność
 • zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji
 • zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący – w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku
 • oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.