Szukaj
Close this search box.

Aktualności

Informacja o zmianie w Taryfie opłat i prowizji bankowych

Informacja o zmianie w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidulanych oraz dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach

Szanowni Państwo, 

     Bank Spółdzielczy w Kołaczycach informuje, że  z dniem 01.11.2023 r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych” oraz „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów instytucjonalnych”. 

Pełna taryfa  będzie dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: www.bskolaczyce.pl/oferta. Zmiany obowiązujące od dnia 01.11.2023 r. wprowadzone są w Taryfach w kolorze czerwonym.

     W przypadku gdy nie zgadza się Pani/Pan ze zmianami, które zostały wprowadzone może Pani/Pan na piśmie wypowiedzieć umowę rachunku przed datą wejścia w życie zmian w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych oraz Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów instytucjonalnych lub złożyć oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy z dniem 31.10.2023 r.

     Jeżeli do dnia 31.10.2023 r. w/w pisemne oświadczenie Posiadacza rachunku nie zostanie złożone, zmiany wprowadzone w/w Taryfach będą traktowane jako zaakceptowane.

     Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 13 44 105 19 lub w placówce Banku.

Zamiast w kasie wpłacaj w bankomacie!

Nowe urządzenie typu Cash Recycler już dostępny przy centrali naszego banku w Kołaczycach, Rynek 2.! Zapraszamy do korzystania z nowego bankomatu/wpłatomatu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.