Tabele opłat i prowizji

Lokaty

Lokata Standard

Lokata oszczędnościowa Standard w złotych

 

LOKATY STANDARD

Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard o stałym oprocentowaniu:

a) krótkoterminowe: na 1 miesiąc

b) długoterminowe: 3, 6,12 miesięcy

Minimalna kwota wkładu:

a) dla lokat o zmiennym oprocentowaniu – minimalna kwota wpłaty to 1 000 

Dlaczego warto?

Z posiadania lokat Standard wynikają następujące korzyści:

  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,

  • szeroka dostępność

  • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,

  • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu,

  • niska minimalna kwota wkładu,

  • możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci,

Dodatkowe atuty:

§  Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego.

§  Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania  obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

§  Wypłata części lub całości kapitału zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. dokonaniem korekty odsetek.

Opłaty i prowizje:

Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z obsługą lokat Standard.

Aby otworzyć lokatę?

  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość

  • podpisać umowę

  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

System Gwarantowania Depozytów - Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19