Tabele opłat i prowizji

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach oferuje dodatkowe usługi, które ułatwią właścicielom firm korzystanie z rachunku i poszerzą jego możliwości.

EBO/EBOmobilny

System bankowości internetowej i bankowosci mobilnej dający wygodny, bezpieczny dostęp do konta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Zlecenia stałe

O płatność będzie dbał bank, który zajmie się regulowaniem wszystkich opłat,

 

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności,

 

EBO/EBO-mobilny

Swobodne dysponowanie rachunkiem i stały kontakt z Bankiem!

EBO - to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. W ramach systemu EBO uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi w Banku.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą dowolnego komputera podłączonego do internetu. Zaletą EBO jest to, że nie wychodząc z domu można zrealizować zaplanowane zlecenia, a najważniejszą rzeczą jest niski koszt dostępu do operacji bankowych i duża oszczędność własnego czasu. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, natomiast wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

EBO-mobile - to system bankowości mobilnej zapewniający z wykorzystaniem telefonu.smartfona wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu. W ramach systemu EBO mobilne uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi w Banku.

Operacje bankowe mogą być dokonywane za pomocą telefonu, smartfona itp. podłączonego do internetu. Zaletą EBO-mobile jest to, że nie trzeba być w placówce Banku aby zrealizować zaplanowane zlecenia, a najważniejszą rzeczą jest niski koszt dostępu do operacji bankowych i duża oszczędność własnego czasu. Dostęp do konta zabezpieczony jest procedurami uwierzytelniania, natomiast wszelkie operacje związane z transmisją danych są szyfrowane.

Dlaczego warto?

 • Dostępność do swojego konta przez całą 24h na dobę

 • Wygoda i oszczędność czasu

 • Tańsze opłaty za przelewy

 • Swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach

 • Bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych

 • doładowanie kont telefonów pre-paid droga elektroniczną

W ramach systemu EBO/EBO-mobilny ma możliwości uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

· aktualnych informacji o saldzie i obrotach,

· informacji o wysokości wolnych środków,

· listy operacji wykonywanych przez użytkownika,

· historii salda rachunku za wybrany okres,

· informacji o lokatach własnych (na wniosek Klienta),

· informacji o zaciągniętych kredytach (na wniosek Klienta).

W ramach systemu EBO/EBO-mobilny ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

· przelewów, przelewów do ZUS, US, itp.

· tworzenia definicji (szablonów) przelewów,

· przekazywania przelewu do realizacji,

· wstrzymania lub usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank),

· doładowania kont telefonów pre-paid droga elektroniczną,

· zmiany hasła głównego

W systemie istnieje możliwość zdefiniowani identyfikatorów dla kilku użytkowników
i ustalenie dla każdego z nich zakresu dozwolonych operacji.

Zasady korzystania z usługi EBO/EBO-mobile

Udostępnienie usługi EBO/EBO-mobile jest możliwe;

§  po złożeniu wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem EBO/EBO-mobile przez Bank Spółdzielczy w Kołaczycach,

§  podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,

§  warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach.

Do prawidłowego działania systemu EBO wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Bezpieczeństwo:

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

 • Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?

 • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?

 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

 • Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)

 • Chroń swoje hasła!

 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;

 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;

 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;

 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19