Tabele opłat i prowizji

Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Dla poprawy płynności finansowej Twojej firmy

Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej.

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia płynność finansową firmy.

Dla kogo?

Bank udziela kredytów osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, utworzonym zgodnie z przepisami prawa - prowadzących działalność gospodarczą, a także osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne, które posiadają w Banku rachunek bieżący nie krócej niż 3 miesiące.

Kredyt w rachunku bieżącym firmy umożliwia finansowanie bieżących zobowiązań i należności. Poprawia znacząco płynność finansową firmy.

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • na dowolny cel - środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością Firmy

 • finansowanie należności i zobowiązań - umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań oraz finansowanie należności krótkoterminowych

 • finansowanie bieżących wydatków - korzystna forma finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów

 • niski koszt kredytu - wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu

 • odnowienie kredytu - w całym okresie kredytowania korzystasz dowolnie z kredytu do ustalonej wysokości limitu

 • dogodne warunki 
  - okres spłaty - do 12 miesięcy 
  - wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej 
  - szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych 
  - spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych 
  - każda spłata powoduje odnowienie kredytu 
  - kredyt odnawialny w formie uprawnienia do przejściowego zadłużania się w rachunku bieżącym - powstawania debetu 
  - oprocentowanie zmienne 

Dlaczego warto?

 • więcej możliwości - w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości firmy

 • finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy

 • lepsza sytuacja finansowa - Dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.

 • oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku 
  - 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
  - największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce - 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju

 • oferta dla firm - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: 
  - rachunek bieżący, pomocniczy 
  - międzynarodowe karty płatnicze 
  - wysokiej jakości usługi rozliczeniowe 
  - przekazy płatnicze zagraniczne w PLN zł przy współpracy z Bankiem BPS SA
  - bankowość elektroniczną 
  - szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą 
  - gwarancje i poręczenia 
  - usługi dodatkowe

Jak otrzymać kredyt w rachunku bieżącym?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki/statut,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz koncesje, zezwolenia, itp., o ile nie znajdują się w posiadaniu Banku w związku ze świadczeniem innych usług na rzecz Klienta i zachowują swoją ważność

 • zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku

 • oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19