Tabele opłat i prowizji

Rachunki

Rachunek pomocniczy

Rachunki pomocnicze dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Służą do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych lub wyodrębniania środków na określony cel i przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń finansowych.

Rachunki rozliczeniowe prowadzone są dla:

 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek,

 • rolników,

 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • związków wyznaniowych oraz wspólnot.

Dlaczego warto?

 • nowoczesne i szybkie przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

 • nieograniczony i bezpieczny dostęp do pieniędzy przez całą dobę,

 • wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku na każde żądanie,

 • wszystkie dokonane operacje są bezpłatnie potwierdzane w formie pisemnej,

 • bezpłatne dokonywanie przelewów wewnętrznych,

 • pomoc w zarządzaniu zgromadzonymi środkami ze strony pracowników Banku,

 • umożliwia łatwy dostęp do innych produktów:
  - kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
  - atrakcyjnych kredytów na działalność gospodarczą,
  - korzystnych lokat terminowych,
  -

W celu efektywnego zarządzania swoimi środkami na rachunku bieżącym proponujemy korzystanie z naszego doradztwa i usług dodatkowych takich jak:

 • EBO/EBO-mobilne -  dostęp do rachunku przez Internet w ramach bankowości elektronicznej bankowości mobilnej

 • międzynarodowe karty płatnicze: VISA BUSINESS DEBETOWA.

Jak założyć rachunek?

Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Sam sprawdź jakie to proste – przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Kołaczycachj i spytaj!

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja,

 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

 • dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa - w przypadku nie prowadzących działalności gospodarczej organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, funduszy celowych, fundacji, związków zawodowych,

 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19