Tabele opłat i prowizji

Rachunki

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący 

To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy.

Dlaczego warto?

 • Ułatwia terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

 • Umożliwia łatwy dostępu do bankowości elektronicznej,

 • Umożliwia szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA Business Debetowa,

 • Gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych związanych z prowadzoną działalnością,

 • Korzystanie z dodatkowych środków finansowych, takich jak np. kredyt obrotowy w rachunku,

 • Umożliwia łatwy dostęp do innych produktów:
  - kredytu obrotowego na rachunku bieżącym,
  - atrakcyjnych kredytów na działalność gospodarczą,


W celu efektywnego zarządzania swoimi środkami na rachunku proponujemy korzystanie z naszego doradztwa i usług dodatkowych takich jak:

 • EBO/EBO-mobilne -  dostęp do rachunku przez Internet w ramach bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej,

 • międzynarodowe karty płatnicze: VISA BUSINESS DEBETOWA.

oraz umożliwia łatwy dostęp do innych produktów:

 • kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

 • atrakcyjnych kredytów na działalność gospodarczą

 • korzystnych lokat terminowych

 • kart kredytowych.

Jak założyć rachunek?

Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Sam sprawdź jakie to proste – przyjdź do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Kołaczycach i spytaj!

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja

 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

 • dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa - w przypadku nie prowadzących działalności gospodarczej organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, funduszy celowych, fundacji, związków zawodowych

 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19