Rys historyczny

       Działalność rozpoczęliśmy 15 października 1961 r. jako Kasa Spółdzielcza, kiedy to grupa 63 członków - założycieli założyła  „Kasę Spółdzielczą w Kołaczycach”,  która swoim działaniem objęła mieszkańców ówczesnych gromad Bieżdziadka i Kołaczyce .

       W wyniku przyjętych 22 marca 1964 r. uchwał teren działania Kasy powiększa się o gromadę Brzyska,  a w roku 1966 o gromadę Błażkowa, bezpośrednią obsługę mieszkańców tych gromad prowadzi przejęty od Banku Spółdzielczego w Jaśle,  Punkt Kasowy w Brzyskach. Problemy lokalowe nowo działającej Kasy Spółdzielczej w Kołaczyccah zakończyły się dopiero w roku 1968 z chwilą zakupu budynku mieszczącego się przy ul. Rynek 2 w Kołaczycach i jego modernizacji.

      W okresie od 1961 r. do 1975 r. Kasa Spółdzielcza w Kołaczycach była członkiem Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych, który to Związek w stosunku do Kas pełnił funkcje kontrolno - nadzorcze przy pełnym zachowaniu  i przestrzeganiem zasad samodzielności i samorządności Spółdzielni.

      Zgodnie z  przyjętą  uchwałą na Zebraniu Przedstawicieli  w dniu 17 czerwca 1973 r.  „Kasa Spółdzielcza”  zostaje  przekształcona  na  „Bank Spółdzielczy w Kołaczycach” .  W latach 1975-1989 działalność Banku sterowana była przez Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centralnego banku nadzorczego. Po 1989r. Bank osiągnął całkowitą samodzielność finansową,  umocniła się również rola samorządu bankowego.

      W 1994r. Bank stał się akcjonariuszem Banku Regionalnego S.A. w Rzeszowie,  a od 2002r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,  gdzie zrzeszony jest do dzisiaj. Terenem działania Banku jest przede wszystkim gminy Kołaczyce i Brzyska, a od 2007r. województwo podkarpackie oraz przyległe do województwa podkarpackiego powiaty gorlicki i tarnowski. Bank Spółdzielczy w Kołaczycach przez wszystkie lata swej działalności osiągał pozytywne wyniki finansowe i zwiększał majątek banku. W 2007r. Bank przekroczył wymagany III próg kapitałowy tzn. osiągnął próg 1mln. Euro.

      Działajac zgodnie z przyjetą strategią rozwoju Banku unowocześniono i zmodernizowano placówki bankowe: w 2003r. Centralę, w 2009r. Filię w Brzyskach, kładąc nacisk na profesjonalną obsługę Klienta, jakość produktów bankowych, nowoczesność i dostępność.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19