Misja Banku

Misją Banku, działającego w oparciu o polski kapitał swych członków na terenie gmin i miast województwa podkarpackiego, jest świadczenie pełnego zakresu usług bankowych, przyczyniając się do pomnożenia korzyści członków i klientów oraz stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego. 

Strategią działania jest:

  • umacnianie uniwersalnego charakteru Banku,

  • profesjonalna obsługa klientów,

  • specjalizacja w kompleksowej obsłudze drobnej przedsiębiorczości w gminach wiejskich,

  • kompleksowa obsługa samorządów gmin,

  • zwiększanie udziału w obsłudze gospodarstw domowych.


Strategia ta zorientowana jest na stały rozwój i umacnianie ekonomiczne Banku, ma też zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w nowych warunkach, jakie niesie przyszłość.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19