Przekazy zagraniczne

Obowiązujący do przekazów zagranicznych kod SWIFT

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

S.W.I.F.T.CODE: POLUPLPR 

PL i Twój 26-cyfrowy numer rachunku bankowego


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19