Szukaj
Close this search box.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Lokata PROMOCYJNA

„LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” jest oszczędnościową lokatą promocyjną prowadzoną w złotych.

LOKATA PROMOCYJNA - JESIEŃ 2023”

Okres Promocyjnej Lokaty Jesień 2023

3 miesiace

Kwota lokaty:

od 2 000 zł do 100 000 zł

Oprocentowanie stałe:

5,05 % w stosunku rocznym.

Dlaczego warto?

„LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” jest oszczędnościową lokatą promocyjną prowadzoną w złotych. Promocja trwa od dnia 04.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Posiadaczem rachunku „LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” może być osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

„LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” jest nieodnawialna. Po zakończeniu okresu przechowywania, środki lokaty wraz z należnymi odsetkami przekazywane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza rachunku lub na rachunek techniczny w przypadku nieposiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku.

Otwarcie rachunku lokaty promocyjnej następuje w dniu wniesienia wpłaty, wyłącznie w placówce Banku, po podpisaniu umowy otwarcia „LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023”.

Na rzecz jednego Posiadacza rachunku może być otwarte maksymalnie 2 (dwa) rachunki „LOKATY PROMOCYJNEJ – JESIEŃ 2023”.

Odsetki od „LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” nie podlegają kapitalizacji. Należne odsetki doliczane są do
środków lokaty po zakończeniu okresu umownego.

W przypadku rozwiązania „LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” przed upływem zadeklarowanego terminu, Posiadaczowi rachunku nie przysługują odsetki, jeżeli rozwiązanie umowy rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej „LOKATA PROMOCYJNA – JESIEŃ 2023” nastąpiło w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia.

 

Aby otworzyć lokatę?

  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość

  • podpisać umowę

  • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem 

System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.