Szukaj
Close this search box.

Aktualności

Informacja o zmianie w Taryfie opłat i prowizji bankowych

Informacja o zmianie w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidulanych oraz dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach

Szanowni Państwo, 

     Bank Spółdzielczy w Kołaczycach informuje, że  z dniem 01.11.2023 r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych” oraz „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów instytucjonalnych”. 

Pełna taryfa  będzie dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: www.bskolaczyce.pl/oferta. Zmiany obowiązujące od dnia 01.11.2023 r. wprowadzone są w Taryfach w kolorze czerwonym.

     W przypadku gdy nie zgadza się Pani/Pan ze zmianami, które zostały wprowadzone może Pani/Pan na piśmie wypowiedzieć umowę rachunku przed datą wejścia w życie zmian w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych oraz Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów instytucjonalnych lub złożyć oświadczenie o sprzeciwie wobec wprowadzanych zmian, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy z dniem 31.10.2023 r.

     Jeżeli do dnia 31.10.2023 r. w/w pisemne oświadczenie Posiadacza rachunku nie zostanie złożone, zmiany wprowadzone w/w Taryfach będą traktowane jako zaakceptowane.

     Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 13 44 105 19 lub w placówce Banku.

wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe

Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych

Kumulacja korzyści z Mastercard

Podaruj sobie i dziecku więcej radości z każdych zakupów!
Skorzystaj z wyjątkowej promocji Grupy BPS i Mastercard®, zbieraj punkty w programie Bezcenne® Chwile i wymieniaj je na nagrody.