Serwis bskolaszyce.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

Polski kapitał.

Tradycja + bezpieczeństwo = nowoczeność.

Znajomość rynku lokalnego.

O banku

Misja Banku

Misją Banku, działającego w oparciu o polski kapitał swych członków na terenie gmin i miast województwa podkarpackiego, jest świadczenie pełnego zakresu usług bankowych, przyczyniając się do pomnożenia korzyści członków i klientów oraz stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego.

Strategią działania jest:
  • umacnianie uniwersalnego charakteru Banku,
  • profesjonalna obsługa klientów,
  • specjalizacja w kompleksowej obsłudze drobnej przedsiębiorczości w gminach wiejskich,
  • kompleksowa obsługa samorządów gmin,
  • zwiększanie udziału w obsłudze gospodarstw domowych.

Strategia ta zorientowana jest na stały rozwój i umacnianie ekonomiczne Banku, ma też zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w nowych warunkach, jakie niesie przyszłość.

Rys historyczny

Działalność rozpoczęliśmy 15 października 1961r. jako Kasa Spółdzielcza, kiedy to grupa 63 członków-założycieli założyła „ Kasę Spółdzielczą w Kołaczycach”, która swoim działaniem objęła mieszkańców ówczesnych gromad Bieżdziadka i Kołaczyce . 22 marca 1964 r. w wyniku przyjętych uchwał teren działania Kasy powiększa się o gromadę Brzyska a w roku 1966 o gromadę Błażkowa, bezpośrednią obsługę mieszkańców tych gromad prowadzi przejęty od Banku Spółdzielczego w Jaśle Punkt Kasowy w Brzyskach. Problemy lokalowe nowo działającej kasy zakończyły się dopiero w roku 1968 z chwilą zakupu budynku mieszczącego się przy ul. Rynek 2. w Kołaczycach i jego modernizacji. W okresie od 1961 r. do 1975 r. Kasa spółdzielcza w Kołaczycach była członkiem Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, który w stosunku do Kas pełnił funkcje kontrolno-nadzorcze z pełnym zachowaniem i przestrzeganiem zasad samodzielności i samorządności spółdzielni. W wyniku przyjętej uchwały na Zebraniu przedstawicieli w dniu 17 czerwca 1973 r. „Kasa Spółdzielcza” zostaje zamieniona na „Bank Spółdzielczy” W latach 1975-1989 działalność Banku sterowana była przez Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centralnego banku nadzorczego. Po 1989r. Bank osiągnął całkowitą samodzielność finansową, umocniła się również rola samorządu bankowego. W 1994r. Bank stał się akcjonariuszem Banku Regionalnego S.A. w Rzeszowie, a od 2002r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie gdzie zrzeszony jest do dzisiaj. Terenem działania Banku jest przede wszystkim gmina Kołaczyce i Brzyska, a od 2007r. województwo podkarpackie i powiat gorlicki i tarnowski. Bank Spółdzielczy w Kołaczycach przez wszystkie lata swej działalności osiągał pozytywne wyniki finansowe i zwiększył majątek banku. W 2007r. Bank przekroczył wymagany III próg kapitałowy tzn. osiągnął próg 1mln. Euro. Dla lepszej strategii Banku unowocześniono i zmodernizowano placówki bankowe: w 2003r. Centralę, w 2009r. Filię w Brzyskach, kładąc nacisk na profesjonalną obsługę Klienta, jakość produktów bankowych, nowoczesność i dostępność.

Nasze władze

Rada Nadzorcza: Zarząd Banku:
Przewodniczący: Michał Banach Prezes: Teresa Koś
Wiceprzewodniczący: Stanisław Wolak
Wiceprezes Zarzadu : Barbara Kolbusz
Sekretarz: Józef Lenartowicz Członek Zarządu ds.finansowo-księgowych: Irena Gustek
Członek: Maria Czech

Członek: Bronisław Niezgoda
Członek: Jerzy Rączka