Serwis bskolaszyce.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

Polski kapitał.

Tradycja + bezpieczeństwo = nowoczeność.

Znajomość rynku lokalnego.

Informacja dla posiadaczy kart płatniczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kołaczycach od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące płatności internetowych dokonywanych przy użyciu kart debetowych.

Podstawowe zmiany polegają na:

1)    wprowadzeniu zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa;) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej.
Od dnia 1.02.2015r. możliwość dokonywania transakcji internetowych kartą VISA, będzie warunkowana aktywowaniem przez Użykownika karty zabezpieczenia 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera pl).
2)    wprowadzeniu limitu dla transakcji internetowych. Od dnia 1.02.2015r. dzienny limit transakcji internetowych będzie identyczny jak przypisany do karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. pod numerem 801 321 456 lub 862 155 000 lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Kołaczycach.
3)    wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczego w Kołaczyccah.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach. aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
1)    wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2)    podać numer PESEL;
3)    wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wprowadzenie w/w zmian jest efektem zwiększenia przez Komisje Nadzoru Finansowego wymogów dotyczących bezpieczeństwa transakcji internetowych.
Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku BPS S.A. pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Instrukcje do pobrania:
– Przewodnik użytkownika po portalu kartowym „ Kartosfera”,
– Klient indywidualny – posiadacz rachunku
– Klient indywidualny – użytkownik karty

2015_01_15Klient indywidualny_Posiadacz rachunkuKredytobiorca (rezydent)_bezLogo.pdf

2015_01_15Klient indywidualny_Użytkownik karty (rezydent)_bezLogo.pdf

Podręcznik Użytkownika.pdf